Skip to main content

Zneškodnenie a zhodnotenie odpadu

Zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadov zabezpečujeme komplexne, vrátane odberu odpadov v priestoroch, kde sú produkované, vrátane prepravy, vrátane prepravného povolenia príslušného orgánu štátnej správy (pri nebezpečných odpadoch), vrátane vystavenia príslušných dokladov (sprievodný list nebezpečných odpadov resp. preberací list u kategórie odpadu O, identifikačný list nebezpečných odpadov). Zoznam odpadov na zneškodňovanie, resp. zhodnocovanie, ktorých vlastníme oprávnenie nájdete kliknutím na tlačidlo.