Skip to main content

Preprava odpadov

Preprava odpadov sa uskutočňuje na základe prepravných povolení príslušných orgánov štátnej správy a podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

Prepravné povolenia pre okres Topoľčany a pre územie Slovenska.

Tuhé, resp. pastovité odpady

Objem kontajnerov 3-12m3, v závislosti od hmotnosti, objemu a druhu prepravovaného odpadu.

Tekuté odpady

Preprava odpadov sa uskutočňuje nákladným vozidlom Daewoo Avia s cisternovou nadstavbou o objeme 2,5m3.

Rôzne drobné odpady

Preprava odpadov sa uskutočňuje dodávkovým vozidlom Citroen Jumper o objeme 12m3.