Skip to main content

Zneškodnenie a zhodnotenie odpadu

V prípade záujmu o zneškodňovanie resp. zhodnocovanie odpadov prostredníctvom našej firmy si vyžiadajte zaslanie návrhu zmluvy, uveďte Vaše údaje a druhy odpadov.

Zistiť viac

Preprava odpadu

Preprava odpadov sa uskutočňuje na základe prepravných povolení príslušných orgánov štátnej správy a podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

Zistiť viac

Inžinierska činnosť

Ponúkame inžiniersku činnosť v odpadovom hospodárstve, vo vodnom hospodárstve a ochrane ovzdušia

Zistiť viac