Skip to main content

Moderné odpadové riešenia.

Komplexné riešenie odpadového hospodárstva pre podniky, organizácie, mestá a obce.

Dúfame, že spoločným úsilím našich zákazníkov a nás prispejeme k zlepšeniu životného prostredia.

O nás

Sme súkromnou firmou zaoberajúcou sa činnosťami v odpadovom hospodárstve, vo vodnom hospodárstve a ochrane ovzdušia.

Zameranie našej spoločnosti

V súčasnosti vieme riešiť:

  • Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov
  • Prepravu odpadov
  • Predaj výrobkov a nádob na odpady
  • Kontajnerizáciu

Naši partneri

Naše služby využíva viac ako 1000 zmluvných partnerov z celého Slovenska. Medzi inými napr. PORFIX- porobetón, a.s. Zemianske Kostolany, LESY SR, š. p. Banská Bystrica; FINAL-CD spol. s.r.o. Partizánske, HÍLEK a spol., a.s. Senica; DECODOM spol. s r.o. Topoľčany; Agropodnik a.s. Trnava;