Stabilné a mobilné zberne

Naša firma sa už niekoľko rokov zaoberá ponukou nádob na najrôznejšie druhy odpadov. V súvislosti s novým veľkým Zákonom o odpadoch č. 125/1997 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 1998, sme pre Vás pripravili špeciálnu ponuku na vybavenie stabilných a mobilných zberní nebezpečných odpadov.

Výhodný pomocník pri zbere nebezpečných odpadov.


Stabilné zberne

Na vedľajšej strane katalógu sú znázornené najzákladnejšie nádoby používané na zberných dvoroch. Všetky tieto nádoby môžete nájsť na iných stranách ešte raz v našom katalógu s väčším rozsahom informácií s rozmermi a možnosťami použitia. Súbežne s ponukou nádob sme schopní zaistiť projektovú dokumentáciu zberného dvora vrátane prevádzkového poriadku a havarijného plánu.


Mobilné zberne

Systém mobilného zberu nebezpečných odpadov je veľkou mierou závislý na používanej technike. Najčastejšie využívaný systém mobilného zberu nebezpečných odpadov je využitie naťahovacieho kontajnera. Tieto kontajnery majú na celej ploche podlahy vytvorenú záchytnú vaňu s roštovou podlahou. Po celom obvoce kontajnera sú umiestnené úchyty, ku ktorým sa pomocou popruhov uchytávajú ľubovoľné nádoby. Výhodou tohto systému je možnosť priebežne meniť počet a zloženie jednotlivých nádob podľa momentálnej potreby. Tieto naťahovacie kontajnery možno dodať na ľubovoľné nákladné auto s naťahovacím zariadením, ÁVIA, LIAZ, IVECO...).
Typ: 6140 Mobilná zberňa malá (ÁVIA)
Cena od 80.580,-
Typ: 6180 Mobilná zberňa veľká (ABROLL)
Cena od 164.220,-

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768