Nádoby na tekuté nebezpečné kvapaliny, Nádoby na horľaviny
Typ: 5705

Kontajner M 1000
Typ: 5705

 • Majú široké použitie pri skladovaní a transporte tekutých látok ako napr. anorganické a organické kyseliny, peroxidy, lúhy, acetáty, uhľovodíky (na vyžiadanie zašleme zoznam všetkých látok).
 • Mriežkovaný kôš je vyrobený z pozinkovanej oceľovej mriežky s informačnou tabuľkou pre sprievodné dokumenty, horná doska je vyrobená z PE recyklátu, vnútorná nádoba z vysokomolekulárneho PE vysokej hustoty, odolného voči tvorbe trhlín a voči UV žiareniu.
 • V hornom veku je otvor s priemerom 150 mm, plombovateľný, s odvzdušnením.
 • Výpustná armatúra sa nachádza v chránenom najhlbšom mieste kontajnera.
 • Stohovateľné 3 x pri náplni 1900 kg, 4 x pri náplni 1100 kg.

Pri objednávaní je nutné špecifikovať druh skladovanej kvapaliny!

Nádoby na horľaviny

 • Spevnená drôtená konštrukcia s antikoróznou úpravou.
 • Vnútorná nádoba z fyziologicky nezávadného PE-HD umožňujúca ľahkú viditeľnosť hladiny, stupnica po 100 litroch.
 • Vysoká životnosť vďaka novému prevedeniu palety a oceľovej konštrukcie.
 • Jednoduchá a bezpečná manipulácia pomocou guľového výpustného ventilu.
 • Plombovateľná, stohovateľná.

Vhodné na kvapaliny triedy horľavosti I., II., III. a IV.


 • Preprava nebezpečných látok podľa ADR/RID.
 • Skladovanie horľavín s bodom vzplanutia pod 55C vrátane potravín.
 • Použitie v prevádzkach ohrozených výbuchom zóny 1 a 2.
Typ: 4300

Typ: 4300

Technické dáta

TypNázovObjem
(l)
Povrchová
úprava
Nosnosť
(kg)
Vl. hmotnosť
(kg)
Rozmery
(mm)
Č. Atestu
5705M 1000 - plast. kontajner1000Hostalen
GM 7745 (PE-HD)
2055901200×1000×1160UN/31/HA1/Y/a/D/M/
BAMO283/4300/2055/
b/1050/c/d/100kPa
4300Nádoba SI7 UN Ex1000-2000721200×1000×1170D-333-015440/99

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768