Podlahové dosky


  • Vyrobené z tepelne upraveného recyklovaného PVC.
  • Rozmery dosky 1200 × 800 mm, hrúbka 20 mm.
  • Dosky majú celoobvodový zámok - dve strany spodné, dve strany vrchné. Zámok slúži k jednoduchému spájaniu jednotlivých dosák alebo nájazdových rohov. Dosky je možné ľahko deliť a tvarovo upravovať jednoduchým rezaním.
  • Lícnu stranu tvorí mincový alebo guličkový dezén. Dosky sa pri inštalácii voľne ukladajú bez akejkoľvek ďalšej montáže.
Typ: 4370
Typ: 4370
Typ: 4370

Typ: 4372

Nájazdový klin

Typ: 4372 "Pod dosku"
Dĺžka 400 mm, hmotnosť 0,6 kg.


Typ: 4373

Typ: 4373 "Nad dosku"
Dĺžka 400 mm, hmotnosť 0,6 kg.

Typ: 4370

Typ: 4370

Mincový dezén

  • Vhodný predovšetkým na podlahy skladov, výrobných hál, výstavných plôch, zimných štadiónov, stajní na chov zvierat, na ochranu trávnikov a ľadu na štadiónoch pri usporadúvaní koncertov atď.
  • Mincový dezén je možné ľahko zametať.
  • Hlavný rozmer: 1200×800 mm, hmotnosť 20 kg.

TYP NÁZOV
4370 Mincový dezén
4372 Nájazdový klin pod dosku
4373 Nájazdový klin nad dosku
Typ: 4371

Typ: 4371

Typ: 4371

Guličkový dezén

  • Vhodný predovšetkým na podlahy skladov, výrobných hál, výstavných plôch, zimných štadiónov, na ochranu trávnikov a ľadu na štadiónoch pri usporadúvaní koncertov atď.
  • Guličkový dezén je možné ľahko zametať aj umývať.
  • Hlavný rozmer: 1200×800 mm, hmotnosť 20 kg.

TYP NÁZOV
4371 Guličkový dezén

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768