Skladový kontajner so záchytnou vaňou, sklady technických plynov
Typ: 4347

Typ: 4347

Skladový kontajner so záchytnou vaňou

 • Podlahu tvorí žiarovo zinkovaná vaňa z plechu hrúbky 3 mm a žiarovo zinkovaný rošt.
 • Objem záchytnej vane je 212 l.
 • V kontajneri je možné skladovať len horľaviny s bodom vzplanutia vyšíím než 100°C.
 • Maximálna kapacita ropných produktov a horľavín 7000 l.
 • Kontajner je vybavený dvojkrídlovými dverami s kľučkou a zámkom na čelnej strane.
 • Vstupný profil pri otvorených dverách je 1930 × 1930 mm.
 • Technické dáta:
  Vonkajšie rozmery (mm): 3000 × 2200 × 2200
  Vnútorné rozmery {mm): 2840 × 2000 × 2000
  Prepravný rozmer (mm): 3000 × 2200 × 380
  Nosnosť (kg): 605
TYP NÁZOV
4347 Skladový kontajner so záchytnou vaňou

Sklady plynov SP 48, SP 24

 • Stabilná, robustná, zváraná oceľová rámová konštrukcia.
 • Pre zníženie prepravných nákladov sú dodávané v rozobratom stave.
 • Vlastná montáž je jednoduchá, rýchla, montážny návod je priložený.


 • Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom je zaručená žiarovo pozinkovaným povrchom.
 • Sklad je uzamykateľný, fľaše vo vnútri sú zaistené proti pádu.
Typ: 5055+5056

SP 24, Typ: 5055

SP 48, Typ: 5056

TYP NÁZOV Hmotnosť
(kg)
Povrchová úprava Dĺžka/Šírka/Výška Max. kapacita
5055 Sklad plynov SP 24 320 žiarovo zinkované 1500/1300/2250 24 fliaš
5056 Sklad plynov SP 48 570 žiarovo zinkované 3050/1300/2250 48 fliaš

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768