Sklolaminátové kontajnery
 • Kontajnery sú zhotovené z vysoko kvalitných materiálov so špičkovým gelcoatovým povrchom laminátu. Ten si zachováva farebnú stálosť a umožňuje jednoduché čistenie povrchu kontajnerov vrátane nástreku od sprejov.
 • Všetky kovové časti kontajnerov sú pozinkované. Vyprázdňovací mechanizmus je riešený kovovými tiahlami s priemerom 12 mm, alebo reťazami.
 • Kontajnery na sklo je možné podať s protihlukovou úpravou podľa TUV.
 • Kontajnery na papier je možné dodať s protipožiarnou úpravou.
Typ:6780
 

Typ: 6780

Model mini H - A - objem 1,1 m3

 • Nový design sklolaminátových kontajnerov.
 • Štvorcový pôdorys kontajnera umožňuje maximáne využitie daného priestoru.
 • Podľa druhu odpadu sú kontajnery vybavené zodpovedajúcimi vhadzovacími otvormi.
Typ:6781
 

Typ: 6781

Model H - B objem 2,1 m3

 • Model vychádza z obdlžnikového pôdorysu.
 • Vhadzovacie otvory sú v rovnakom prevedení ako pri predchádzajúcich typoch s objemom 1,1 m3.
Typ:6782
 

Typ: 6782

Model maxi H - B objem 3,2 m3

 • Tvar kontajnera je odvodený z rady 2,1 m3.
 • Obdĺžnikový a štvorcový pôdorys kontajnerov umožňuje bez problémov kombinovať všetky veľkosti.

Technické dáta

Typ Názov Druh odpadu Objem
(m3)
Hlavné rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Výška otvoru
(mm)
6780-1 Sklolaminátový kontajner papier 1,1 1000×1000×1240 65 1150
6780-2 Sklolaminátový kontajner sklo 1,1 1000×1000×1240 65 1150
6780-3 Sklolaminátový kontajner iné 1,1 1000×1000×1240 65 1150
6780-4 Sklolaminátový kontajner plasty 1,1 1000×1000×1240 65 1150
6781-1 Sklolaminátový kontajner papier 2,1 1320×1200×1680 90 1400
6781-2 Sklolaminátový kontajner sklo 2,1 1320×1200×1680 90 1400
6781-3 Sklolaminátový kontajner iné 2,1 1320×1200×1680 90 1400
6781-4 Sklolaminátový kontajner plasty 2,1 1320×1200×1680 90 1400
6782-1 Sklolaminátový kontajner papier 3,2 1900×1200×1680 150 1400
6782-2 Sklolaminátový kontajner sklo 3,2 1900×1200×1680 150 1400
6782-3 Sklolaminátový kontajner iné 3,2 1900×1200×1680 150 1400
6782-4 Sklolaminátový kontajner pôasty 3,2 1900×1200×1680 150 1400
Typ: 4483, 4484, 4485
 

Typ: 4483, 4484, 4485

   Polyetylénové kontajnery

 
 • Sú určené pre zber triedeného odpadu
 • Vyrobené z lineárneho polyetylénu (LLDPE)
 • Materiál zabezpečuje farebnú stálosť, UV stabilizáciu, odolnosť voči klimatickým podmienkam a plnú recyklovateľnosť
 • Vyprázdňovací mechanizmus tvoria kovové tiahla a retiazky
 • Kovové časti kontajnera sú pozinkované
 • Osemhranný tvar a prelisy zabezpečujú tuhosť celého kontajnera
 • Podľa druhu odpadu sú kontajnery vybavené zodpovedajúcimi vhadzovacími otvormi

Technické dáta

Typ Druh odpadu Objem
(m3)
Hlavné rozmery
(mm)
Hmotnosť
(kg)
Výška/rozmer vhodu
(mm)
4483 papier 1,3 pr.1400 × 1240 70 1080 / 380 × 100
4484 sklo 1,3 pr.1400 × 1240 70 1080 / pr.200
4485 plasty 1,3 pr.1400 × 1240 70 1080 / pr.200

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768