Servis dýchacích prístrojov, revízie tlakových nádob

Servis dýchacích prístrojov

  • Pravidelný servis je predpokladom pre spoľahlivú funkciu každého dýchacieho prístroja. Naše servisné stredisko zabezpečuje prevedenie opráv, pravidelné kontroly aj pravidelné revízie v krátkom čase tak, aby nebola narušená pripravenosť užívateľa.
  • Akýkoľvek servis je prevádzaný len z originálnych náhradných dielov. Merania statických a dynamických parametrov dýchacích prístrojov prebieha na meracom zariadení s vysokou presnosťou.


Servis dych. pr. Servis tl. nadob
Servis tl. nadob


Revízie tlakových nádob

  • Revízie tlakových nádob sú prevádzané na modernom skúšobnom zariadení. Oceľové nádoby sú testované štandardnou hydraulickou skúškou. Kompozitné a polokompozitné nádoby sú naviac skúšané metódou s meraním volumetrickej expanzie.
  • MEVA a.s. ako autorizovaná skúšobňa spoločností LUXFER a SCI-EFIC je oprávnená prevádzať opravy kompozitných a polokompozitných tlakových nádob.
  • Súčasťou ponuky revízií je obnovenie povrchovej úpravy nádob. Po odstránení pôvodného náteru otryskaním sa prevádza nástrek odolnou epoxidovou farbou.

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768

Plnenie tlakových nádob.
Servis tl. nadob