Filtračné dýchacie prístroje, Potápačská technika

Filtračné dýchacie prístroje

  • Tieto jednoduché dýchacie prístroje sú určené na ochranu osôb v prostredí s nebezpečnými látkami za predpokladu minimálneho obsahu 17 % kyslíka vo vzduchu. Najjednoduchším prostriedkom ochrany proti čiastočkám sú filtračné polomasky SEGRE. Polomasky SILNER a celotvárové masky CMSD, SARI, PROMASK je možné vybaviť filtrami proti čiastočkám, proti plynom alebo filtrami kombinovanými.
  • Konkrétny Typ filtra sa určuje podľa prostredia, pre ktoré má byť použitý. Najdokonalejším zariadením je filtračno-ventilačná jednotka PROFLOW.

Rôzne typy filtrov

Filtre SILNER - Filtre

Polomaska SILNER
Polomaska SILNER a SEGRE

Polomaska SILNER a SEGRE


Celotvárová maska PROMASK

Celotvárová maska PROMASK


Filtračno-ventilačná jednotka PROFLOW

Filtračno-ventilačná jednotka PROFLOW

Potápačská technika INTERSPIRO

  • Pri potápaní v studených alebo chemicky a biologicky kontaminovaných vodách je celotvárová maska INTERSPIRO s pľúcnou automatikou dokonalým spôsobom ochrany celej tváre potápača. Pľúcna automatika je dodávaná ako podtlaková alebo pretlaková, čo minimalizuje vniknutie vody netesnosťami práve v kontaminovaných vodách.
  • Masku je možné doplniť bezdrôtovou komunikáciou Buddy Phone.
INTERSPIRO
INTERSPIRO
INTERSPIRO
TYP NÁZOVCENA
(Sk)
PROFLOW Filtračno-ventilačná jednotka PROFLOWzmluvná

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768