Bahenné koše, dažďové vpuste, zrkadlá
Typ: 1088

Typ: 1088, 1085, 1082

Bahenné koše

  • Vhodné na zachytenie hrubých nečistôt v uličných vpustiach a kanáloch.
  • Kôš je zvarený z oceľového plechu a povrchovo upravený základným náterom alebo žiarovo zinkovaný.
  • Rozmerovo zodpovedá slovenským normám.
  • Pre jednoduchšiu obsluhu je vybavený horným a spodným hákom

Technické dáta

Typ Názov Povrch. úprava Hl. rozmery (mm)
1081Bahenný kôš 50 llakov.380x256x700
1082Bahenný kôš 50 lžiar. zinkovaný380x256x700
1084Bahenný kôš 35 llakov.380x256x500
1085Bahenný kôš 35 lžiar. zinkovaný380x256x500
1087Bahenný kôš 10 llakov.255x190x425
1088Bahenný kôš 10 lžiar. zinkovaný255x190x425
Typ: 6459

Typ: 6459 nový model


Typ: 6460

Typ: 6460 starý model

Dažďové vpuste

Systém uličných vpustí je najjednoduchší a najlacnejší spôsob odvodnenia všetkých komunikácií vrátane peších zón, parkovíšť atď. Bezpečný a bezhlučný prejazd mreže zabezpečujú:

  • opracované dosadacie plochy rámu aj samotnej mreže
  • mreža je zasunutá 60 mm v ráme, čím je zabezpečená proti vyskočeniu
  • osadenie mreže tak, aby medzery medzi rebrami mreže boli naprieč smeru prechodu, ktorý je označený šípkou uprostred mreže

Uličné vpuste sú vyrobené zo sivej liatiny a sú dodávané bezpovrchovej úpravy. Kompletizujú sa spoločne s bahennými košmi, ktoré sa zavesia priamo do rámu uličnej vpuste.

Technické dáta

Typ Hl. rozmery (mm) Hmotnosť (kg) Nosnosť (ton)
6459500x500x16012440
6460470x560x19013440

Vyrobené podľa noriem DIN 19583-9, 19583-13

Zrkadlá

Typ: 4004

Typ: 4004


  • Zrkadlá sú vyrobené z húževnatého netrieštivého plastu (polykarbonátu). Tento materiál je oteruvzdorný, odolný proti mechanickému poškodeniu.
  • Zadný kryt zrkadla je taktiež z plastu. Výhoda plastových zrkadiel spočíva v ich malej hmotnosti, ľahkej montáži a vysokej životnosti.
  • Zrkadlá sú pre lepšiu viditeľnosť v noci vybavené odrážkami z reflexnej fólie.

Technické dáta

Typ Priemer (mm)
Rozmery (mm)
4004500
4005600
4006700
4007900
4008400 × 600
4009600 × 800
4010800 × 1000

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768