Prestaviteľné zábrany
 • Zábrany sa používajú pre rýchle a spoľahlivé ohradenie priestranstiev, parkovísk, objektov, komunikácií, pri slávnostiach, športových alebo kultúrnych akciách alebo iných zhromaždeniach.
Typ: 4021 1

Nôžková zábrana

Typ: 4021

 • Povrchová úprava - lakovaná, plocháč - 5 mm.
 • Dĺžka - 400 mm - 3800 mm, výška - 1100 mm, hmotnosť - 22 kg.
 • Praktický pomocník pri rýchlom ohradení priestoru. Nôžkový variant umožňuje prispôsobiť zábranu na požadovanú šírku od 400 mm (v zloženom stave) až 3800 mm (v rozloženom stave).
 • Umožňuje skladovanie na min. priestore.
Typ: 4021 2
Typ: 4020 1

Prestaviteľná zábrana - štandard

Typ: 4020

 • Rám - trubka s priemerom 30 mm, dĺžka - 2000 mm, výška - 1100 mm, hmotnosť - 14 kg.
 • Povrchová úprava - žiarovo zinkovaná.
 • Montáž sa prevádza postupne len nasadzovaním do seba prostredníctvom špeciálnych závesov.
 • Konštrukcia umožňuje ľahké spojovanie v priamom alebo kolmom smere.
 • Pri skladovaní zaberajú len minimálny priestor.
Typ: 4020 2   Typ: 4020 3   Typ: 4020 4
TYP NÁZOV DĹŽKA
(mm)
VÝŠKA
(mm)
4020 Prestaviteľná zábrana 2000 1100
4021 Nôžková zábrana 400 - 3800 1100
4037 Malá zábrana
4038 Veľká zábrana

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768


Typ: 4038 1 Typ: 4038 2

Pevné zábrany

Typ: 4037 - malá zábrana Typ: 4038 - veľká zábrana

 • Slúžia k trvalému ohraničeniu priestoru parkovísk, zelene alebo komunikácií.
 • Povrchová úprava - žiarovo zinkovaná.
 • Konštrukcia umožňuje zabetónovanie alebo priskrutkovanie.
 • Ø trubky 5 cm.