Lavičky

Ponúkame v mnohých variantoch, vyberte si pre Vás tú najvýhodnejšiu.

Typ: 4027

Typ: 4027

Hmotnosť: 47 kg
Hranol: 60 x 40 mm
Dĺžka: 1600 mm
Povrchová úprava konštrukcie: prášková farba

Typ: 4028

Typ: 4028

Hmotnosť: 85 kg
Hranol: 60 x 40 mm
Dĺžka: 1600 mm
Povrchová úprava konštrukcie: prášková farba

Typ: 4031

Typ: 4031

Hmotnosť: 32 kg
Hranol: 60 x 40 mm
Dĺžka: 1600 mm
Povrchová úprava konštrukcie: prášková farba

Typ: 4029

Typ: 4029

Hmotnosť: 25 kg
Hranol: 60 x 40 mm
Dĺžka: 1600 mm
Povrchová úprava konštrukcie: prášková farba


Typ: 4032

Typ: 4032

Hmotnosť: 18 kg
Hranol: 20 x 60 mm
Dĺžka: 1400 mm
Povrchová úprava konštrukcie: prášková farba

Typ: 4030

Typ: 4030

Hmotnosť: 59 kg
Rám: 10 mm
Plech: 1,5 mm
Dĺžka: 2000 mm
Povrchová úprava konštrukcie: prášková farba

TYP NÁZOV HMOTNOSŤ
(kg)
HRANOL
(mm)
DĹŽKA
(mm)
4027 Lavička 47 60 x 40 1600
4028 Lavička 85 60 x 40 1600
4029 Lavička 25 60 x 40 1600
4030 Lavička 59 2000
4031 Lavička 32 60 x 40 1600
4032 Lavička 18 20 x 60 1400

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768