Špeciálne paletové vozíky

 

Paletové vozíky s atypickou dĺžkou lyžín

 • Tak ako štandardný vozík je určený k manipulácii s najrôznejšími paletami.
 • Vozík je na jednej strane vybavený otočným podvozkom, na druhej strane pojazdovými kolesami.
 • Zdvíhacia hydraulika sa uvádza do činnosti pohybom oje smerom dole a hore.
 • Vozíky sú štandardne dodávané s kolieskami z polyuretánu.
 • Vozíky s vidlicami dlhými 800 mm nájdu uplatnenie predovšetkým v stiesnených priestoroch napr. na ložných plochách nákladných vozidiel a vagónov.
 • Vidlice s dĺžkou 1500 mm uľahčia manipuláciu s nadmernými paletami.
Typ: 3102
 

Typ: 3102 - dĺžka lyžín 800 mm

Typ: 3103 - dĺžka lyžín 1500 mm


 

Paletový vozík s nosnosťou 3 tony

Typ: 3104


 

 • Od štandardného vozíka sa líši len zvýšenou nosnosťou na 3 tony.
 • Ovládanie a vybavenie kolies je rovnaké ako pri predošlých typoch. 

Paletový vozík štvorcestný

Typ: 3105


 

 • Ide o ručne vedený nízkozdvižný vozík s ručným zdvihom určený na prepravu EURO paliet.
 • Vozík je upravený pre pohyb v dvoch vzájomne kolmých smeroch. V rozmedzí zdvihu vidlice zo základnej polohy do výšky 172 mm nad zemou (12 zdvihov oje) sa bude vozík pohybovať len v pozdĺžnom smere tj. dopredu a dozadu.
  Pri ďalšom zdvíhaní vidlice až do výšky 198 mm nad zem, dôjde pomocou mechanizmu pri podperných (zadných) kolesách k zaradeniu bočného pojazdu a vyradeniu pojazdu pozdĺžneho.
 • Ďalej obsluha natočí oj s riadiacimi kolesami o 90° v požadovanom smere a zaistí riadenie čapom, aby nedošlo k jeho voľnému otáčaniu. V tejto chvíli je vozík upravený pre pohyb priečnym smerom (kolmým na zadný pohyb) tj. doľava a doprava.
 • Uplatnenie vozíka je veľmi široké, tak ako pri štandardnom nízkozdvižnom paletovom vozíku.
 • Podmienkou pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku sú pevné a rovné podlahy bez výtlkov a prekážok.
 • Vozík je vybavený kompaktným ručným hydraulickým agregátom ovládaným pre zdvih ťažnou ojou (pohybom hore a dole) a pre spúšťanie ovládacou páčkou uloženou v ťažnej oji. Ovládaciu páčku okrem ovládania spúšťania je možné presunutím do inej polohy nastaviť na neutrál, kedy je možné ojou pohybovať bez toho aby dochádzalo ku zdvihu vozíka alebo na režim zdvíhania kedy sa uvedie do prevádzky funkcia oje pre zdvíhanie.
Typ: 3104
 

Typ: 3104


Typ: 3105
 

Typ: 3105


 


 

Nízkoprofilový paletový vozík

Typ: 4672


 

 • Vozík je určený predovšetkým na manipuláciu s paletami, ktoré majú minimálnu podjazdovú svetlosť.
 • Minimálna výška vidlice je 51 mm, maximálna 161 mm.
 • Vozík je štandardne dodávaný s kolieskami z polyuretánu.
Typ: 4672
 

Typ: 4672

TYP NÁZOV ŠÍRKA/DĹŽKA VIDLÍC
(mm)
ŠÍRKA/ZDVIH VOZÍKA
(mm)
HMOTNOSŤ
(kg)
NOSNOSŤ
(kg)
3102 Paletový vozík lyžiny 800 mm 160/800 540/85/200 73 2000
3103 Paletový vozík lyžiny 1500 mm 160/1500 540/85/200 79 2000
3104 Paletový vozík 3000 kg nosnosť 160/1150 540/85/200 89 3000
3105 Paletový vozík štvorcestný 160/1150 540/85/200 92 1500
4672 Nízkoprofilový paletový vozík 160/1150 540/85/200 92 1500

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768