Plastové nádoby 120 a 240 litrov
Typ:0004 a 0005

Typ: 0004 a Typ: 0005

Typ 3025

Typ: 3025

Stojan zabezpečujúci
nádobu proti odcudzeniu
a proti používaniu druhou osobou.

  • Vhodné na zber komunálneho aj priemyselného odpadu.
  • Na želanie zákazníka možno dodávať s úpravou na zber triedeného odpadu.
  • Zodpovedajú DIN 30 740.
  • Odolné voči UV žiareniu, nízkym a vyšším atmosferickým teplotám.
  • Hladké povrchové plochy zabraňujú nalepeniu odpadu.
  • Rezistentné voči chemickým a biologickým vplyvom.
  • Materiál, z ktorého sú vyrobené, je recyklovateľný, neobsahuje kadmium.
  • Nevhodné na ukladanie žeravého popola.
použitie loga

Príklad potlače loga užívateľa

Typ:0004-1

Typ: 0004-1
Typ: 0005-1

Typ:0004-2

Typ: 0004-2
Typ: 0005-2

Typ:0004-3

Typ: 0004-3
Typ: 0005-3

Typ:0004-4

Typ: 0004-4
Typ: 0005-4

Typ:0004-5

Typ: 0004-5
Typ: 0005-5

Typ:0004-6

Typ: 0004-6
Typ: 0005-6

Možnosť triedenia odpadu!

Pridržiavací kovový rámček
na 120 l,
Typ: 0057

Typ:0057

Úprava pre vloženie vreca.
Vhodné na igelitové vrecia
typu 1077.

Pridržiavací kovový rámček
na 240 l,
Typ: 0058

Typ:0058

Úprava pre vloženie vreca.
Vhodné na igelitové vrecia
typu 1076.

 
 

Typ:3023

Typ: 3023
Prevedenie veka na zber
skla na 240 l.
Je možné vybaviť zámkom.

 
 

Typ:3024

Typ: 3024
Prevedenie veka na zber
papiera na 240 l.
Je možné vybaviť zámkom.

Technické dáta

Typ Názov Objem
(l)
Váha
(kg)
Nosnosť
(kg)
0004 Plastová nádoba 120 10 60
0005 Plastová nádoba 240 16 80
3021 Plastová nádoba 240 16 80
3023 Plastová nádoba 240 16 80
3024 Plastová nádoba 240 16 80
3025-1 Stojan pre nádobu 120 l - 15 -
3025-2 Stojan pre nádobu 240 l - 17 -
0057 Rámček 120 - 1 -
0058 Rámček 240 - 1 -

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768