Prieťahové fólie a držiaky
Typ: 0062

Typ: 0062, 0063

Typ: 0064

Typ: 0064, 0065

Typ: 0064

Prieťahové fólie

  • Vynikajú mimoriadnou pevnosťou a prieťažnosťou.
  • Umožňujú baliť nie len odpady napr.na paletách, ale predovšetkým sú schopné zabaliť akýkoľvek typ tovaru od veľmi krehkých a ľahkých materiálov až po materiály ťažšie.
  • Atestované štátnou skúšobňou č. 246 ako ekologicky šetrné so značkou EKO PACK.
  • Znižujú vaše energetické náklady na minimum.
  • Chráni tovar pred mechanickým poškodením, poveternostnými vployvmi a stratami pri doprave.


Typ: 0064


Typ: 0064

Technické dáta

Typ Názov Dĺžka (m)
0063Fólia150
0062Fólia300
0064Držiak plastový -
0065Držiak kovový -

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768