Mobilné havarijné súpravy
  • Na riešenie bežných a havarijných únikov kvapalín.
  • Obsahujú prostriedky pre okamžitý zásah.
  • Znižujú náklady a pracnosť zásahavo.
  • Praktický zámok nádoby môže chrániť ich obsah.
Typ: 6635

Typ: 6635

Typ: 6636

Typ: 6636

Typ: 6637

Typ: 6637

Typ: 6638

Typ: 6638

Údržbové súpravy (Typ: 6635, 6636)

Na neagresívne kvapaliny (olej, nafta, benzín, emulzie, chladiace a brzdové kvapaliny, slabé brzdné roztoky chemikálií)

Olejové súpravy (Typ: 6637)

Sorbenty sú len na ropné látky (olej,nafta, benzín). Je možné ich použiť na zber ropných látok z vodnej hladiny. Nesajú vodu.

Univerzálne súpravy (Typ: 6638)

Pre všetky kvapaliny vrátane silných vodných roztokov chemikálií (olej, nafta, benzín, kyseliny, zásady a emulzie).

Typ: 6636 
Sypký upratovací sorbent 10 kg - SK 24 ks
Vrece na použité sorbenty3 ks
Platová uzamykateľná nádoba 120 l1 ks

Zloženie súprav

Typ: 6635 
Hydrofilná sorbčná rohož - 50x40 cm30 ks
Hydrofilná sorbčná utierka10 ks
Upratovacísorbčný had 120x8 cm5 ks
Upratovací sorbčný vankúš 25x30x5 cm5 ks
Sypký upratovací sorbent 10 kg - SK22 ks
1/2 litra utesňovacieho tmelu1 ks
Rukavice obyčajné (pár)5 ks
Upratovacia lopatka, zmeták1 ks
Vrece na použité sorbenty3 ks
Plastová uzamykateľná nádoba 120 l1 ks
Typ: 6637 
Hydrofóbna sorbčná rohož - biela 50x40 cm50 ks
Hydrofóbny sorbčnýhad 120x8 cm5 ks
Hydrofóbny sorbčný vankúš 35x30x5 cm5 ks
Hydrofóbna sorbčná utierka10ks
Sypký sorbent hydrofóbny, 5 kg - SK41 ks
1/2 litra utesňovacieho tmelu1 ks
1 liter utesňovací tmel suchý1 ks
Kanalizačná utesňovacia tmel. doska 60x40 cm1 ks
Ochranné okuliare1 ks
Respirátor1 ks
Rukavice obyčajné (pár)5 ks
Výstražné chemické svetlo oranžové2 ks
Výstražná ohraničovacia páska červeno-biela, 300 m1 ks
Výstražná samolepiac návesť1 ks
Upratovacia lopatka, zmeták1 ks
Vrece na použité sorbenty3 ks
Plastová uzamykateľná nádoba 120 l1 ks
Typ: 6638 
Hydrofilná sorbčná rohož -50x40 cm100 ks
Hydrofilný sorbčný had 120x8 cm5 ks
Hydrofilný sorbčný vankúš 35x30x5 cm5 ks
Hydrofilná sorbčná utierka1 ks
1/2 litra utesňovací tmel1 ks
1 liter utesňovací tmel suchý1 ks
Kanalizačná utesňovacia tmel. doska 60x40 cm1 ks
Ochranné okuliare1 ks
Respirátor1 ks
Rukavice kyselinovzdorné (pár)2 ks
Výstražné chemické svetlo oranžové2 ks
Výstražná ohraničovacia páska červeno-biela, 300 m1 ks
Výstražná samolepiaca návesť1 ks
Vrece na použité sorbenty3 ks
Plastová uzamykateľná nádoba 120 l1 ks

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768