Havarijné súpravy
  • Pre prepravcov a zberné dvory miest a obcí ponúkame špeciálne havarijné súpravy, ktoré je však možné použiť ako pohotovostnú havarijnú súpravu v akejkoľvek výrobnej alebo opravárenskej prevádzke pre prípad drobných ropných alebo chemických havárií.
  • Vaky obsahujú vysoko účinné sorbčné prostriedky, ktoré zachytia únik nebezpečených chemikálií, či ropných látok. Ďalej obsahujú osobné ochranné pomôcky a pomocné prostriedky pre likvidáciu havárií. Tieto havarijné súpravy obsahujú univerzálne prostriedky, ktoré sa používajú najčastejšie. Samozrejme možno dodať hav. súpravu vo variante pre likvidáciu chemických látok alebo ropných produktov.

Maximálne zabezpečenie za minimálne peniaze

Vybavenie havarijných súprav REO PACK

Druh vybaveniaTyp súpravy
 602860296030
Sorbčná ponožka4 ks4 ks4 ks
Sorbčná drť3 kg3 kg3 kg
Sorbčná rohož20 ks20 ks20 ks
Sorbčný had4 ks4 ks-
Hydrofóbna sorbčná drť LITE DRI10 kg10 kg10 kg
Rýchlosavá utierka na ruky100 ks100 ks100 ks
Platové vrece silnotesné5 ks5 ks5 ks
Plastová fólia 3x2,5 m2 ks2 ks2 ks
Chemicky odolné rukavice2 páry2 páry2 páry
Ochranné okuliare tesniace1 ks1 ks1 ks
Ochranná kombinéza na agresívne látky1 ks1 ks1 ks
Chemická odolná ochrana nôh1 pár1 pár1 pár
Sorbčná rohož20 ks--
Rýchlotuhnúci tmel REO1 ks--
Skladacia nádoba na zachytenie kvapalín1 ks--
Plastová lopata skladacia1 ks--
Cestná metla s násadou1 ks--
Typ: 6028

Typ: 6028 Havarijná súprava univerzálna - REO PACK 1


Typ: 6029

Typ: 6029 Havarijná súprava ekonomická - REO PACK 2


Typ: 6030

Typ: 6030 Havarijná súprava pre zberné dvory - REO PACK 3

Vybavenie havarijnej súpravy ADR

Druh vybaveniaTyp súpravy
 6027
Plachta SP31 ks
Sorbčná rohož10 ks
Sorbčná ponožka2 ks
Lampa ADRELS 101+alkal. monočlánky2 ks
Tmel REO1 ks
Skladacie vedro1 ks
Ochranná kombinéza s reflex. vestou1 ks
Ochranné okuliare tesniace1 ks
Chemicky odolné rukavice1 pár
Úložný sáčok2 ks
Výstražná nálepka2 ks
Kvapalina na výplach očí1 ks

Typ: 6027

Typ: 6027 Havarijná súprava ADR

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768