Označenie vozidiel na prevoz nebezpečných látok
Typ: 7099

Typ: 7099, 7033
Typ: 7035, 7036, 7034

Výstražná tabuľka a čísla

 • Tabuľka je určená na označenie vozidiel prepravujúcich nebezpečné látky (ako napr. výbušné látky, horľavé kvapaliny, jedovaté látky, rádioaktívne látky, a pod.)
 • Tabuľka spĺňa podmienky zákona. Je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu zabezpečeného samolepiacou reflexnou fóliou oranžovej farby a je opatrená držiakmi k uchyteniu na vozidlo.
 • Identifikačné čísla sú nezmazateľné a zostávajú čitateľné aj po 15 minútach pôsobenia ohňa. Konkrétne množstvo a druhy identifikačných čísiel sú prispôsobené želaniu zákazníka.

Žieraviny, kyseliny, výbušniny, horľaviny

Bezpečnostná značka

 • Na označenie látok a predmetov tried 1 až 9. Prevedenie
  a) stále - samolepka (Typ: 6025)
  b) výmenné - držiak (Typ: 7079
                        - výmenná tabuľka so samolepkou (Typ: 7098)
 • Kovový držiak je priskrutkovaný k vozidlu. Podľa druhu prepravovanej nebezpečnej látky sa zasunie zodpovedajúca výmenná tabuľka so samolepkou.
 • Na označenie prepravovaných alebo skladovaných nádob s nebezpečnou látkou je určená bezpečnostná nálepka s rozmermi 100x100 mm Typ: 6707
Typ: 6025

Typ: 6025/6707, 7097, 7098


Typ Názov (bez čísiel) Hl. rozmery (mm) Cena (Sk)
7033Tabuľka400x300zmluvná
7034Obal tabuľky400x300zmluvná
7035Číslo118x70 zmluvná
7036Obal čísla120x70 zmluvná
7097Držiak na tabuľku305x305zmluvná
7098Tabuľka na nebezp. látky tr. 1-9300x300zmluvná
7099Tabuľka s koľajnicami400x300zmluvná
6025Samolepka300x300zmluvná
6707Samolepka100x100zmluvná

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768