Sorpčné sady a vankúše, Vybavenie havarijných súprav
Typ: 7044
 • Vysoko účinné sorbenty určené predovšetkým do priemyslu k strojom, výrobným linkám a k riešeniu havarijných únikov chemikálií.
 • Jednoduchá a čistá manipulácia, nízke náklady na likvidáciu.
 • Tri typy sorbentov:
  Upratovacie - pre všetky neagresívne kvapaliny.
  Olejové - sajú len oleje a ropné látky.
  Chemické - vhodné pre veľkú väčšinu chemikálií.

Typ: 7044  Typ: 7044  Typ: 7044
TYP NÁZOV ROZMER SORBENTU
(cm)
KUSOV V BALENÍ SORBČNÁ KAPACITA
(l)
URČENIE
7044 Sorpčný had Had 120 cm, 8 cm 20 90 Upratovací sorbent
4250 Sorpčný had Had 300 cm, 8 cm 8 90 Upratovací sorbent
7040 Textilný vankúš Vankúš 35 x 30 x 5 cm 20 90 Upratovací sorbent
4251 Sorpčný had Had 120 cm, 8 cm 20 155 Olejový sorbent
4252 Sorpčný had Had 300 cm, 8 cm 8 155 Olejový sorbent
4253 Sorpčný vankúš Vankúš 35 x 30 x 5 cm 20 155 Olejový sorbent
4254 Sorpčný had Had 120 cm, 8 cm 20 80 Chemický sorbent
4255 Sorpčný had Had 300 cm, 8 cm 20 80 Chemický sorbent
4256 Sorpčný vankúš Vankúš 35 x 30 x 5 cm 8 80 Chemický sorbent
Typ: 7046

Technické parametre

Prevádzkový tlak: 20 MPa
Objem fľaše: 2l
Zásoba stlač. vzduchu: 400 l
Otvárací podtlak: 200 Pa
Doba chrany pri spotr. 30 l/min.: 13 min.
Začiatok zvukového signálu: 4 + 1 MPa
Pohotovostná hmotnosť: 6,5 + 0,5 kg

Dýchací prístroj SATURN S2

 • Pohotovostný vzduchový dýchací prístroj. Poskytuje úplnú nezávislosť na okolitej atmosfére, umožňuje pobyt v miestach s nízkym obsahom kyslíka, alebo v miestach s nakoncentrovanými škodlivinami.
 • Tento únikový prístroj možno pre svoju malú hmotnosť umiestniť na všetky rizikové pracoviská, aby bol k dispozícii všetkým pracovníkom pre okamžitý zásah.
TYP NÁZOV
1077 Polyetylénové vrece
7041 Okuliare
7042 Plastová lopatka
7043 Rukavice
7045 Dýchací stroj SATURN S2
7046 Lampa ADR
7100 Maska

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768