Textilné sorbenty
Typ: 4262
Typ: 6654
  • Moderné sorbenty kvapalín s vysokou sorpčnou schopnosťou (až 16 násobok vlastnej hmotnosti).
  • Textilné sorbenty sú vynikajúcimi a nepostrádateľnými pomocníkmi všade tam, kde je nutné riešiť prevádzkové úniky zo strojov a zariadení, kde je nutné udržať prevádzkové priestory čisté (upratovacie sorbenty) a kde je nutné riešiť havarijné a prevádzkové úniky ropných látok (olejové sorbenty) alebo agresívnych chemikálií (chemické sorbenty).
  • Vlastnosti jednotlivých typov sorbentov:
    Upratovacie - univerzálne sorbenty pre upratovanie a sorpciu všetkých neagresívnych kvapalín.
    Olejové - sajú len oleje a iné ropné látky, plávajú na vodnej hladine.
    Chemické - slúžia pre likvidáciu únikov agresívnych chemikálií (kyselín, zásad).

Typ: 4260  Typ: 6653
Typ: 4262
Typ: 4257
Typ: 4258
TYP NÁZOV URČENIE SORBENTU POPIS SORPČNÁ KAPACITA
(l)
HMOTNOSŤ
(kg)
6654 Textilný sorbent Upratovací Sorpčné rohože modro-biele, pevné,
45 x 50 cm, 100 ks/balenie*
80 8
6653 Textilný sorbent Olejový Sorpčné rohože biele,40 x 50 cm,
ťažké 100 ks/balenie*
124 7,5
4257 Textilný sorbent Olejový Sorpčné rohože biele,40 x 50 cm,
ľahké 200 ks/balenie*
124 7,5
4258 Textilný sorbent Chemický Sorpčné rohože žlté, spevnené,
ťažké 42 x 50 cm, 100 ks/balenie*
84 8
4259 Textilný sorbent Chemický Sorpčné rohože žlté, spevnené,
ľahké 42 x 50 cm 200 ks/balenie*
84 8
4260 Textilný sorbent Olejový Sorpčné rohože biele, sudové,
56 cm, 15 ks/balenie
22 1,5
4261 Textilný sorbent Chemický Sorpčné rohože žlté, sudové,
56 cm, 15 ks/balenie
22 1,5
4262 Textilný sorbent Upratovací Sorpčný koberec extra pevný,
sivý, 92 cm x 91,5 m
130 23
4263 Textilný sorbent Upratovací Sorpčný koberec extra pevný, nepriepustný, sivý, 92 cm x 45 m 121 16
4264 Textilný sorbent Olejový Sorpčný koberec biely,
ťažký, 97 cm x 44 m
250 16
4265 Textilný sorbent Olejový Sorpčný koberec biely,
ľahký, 97 cm x 44 m
195 12
4266 Textilný sorbent Olejový Sorpčný koberec modrý,
spevnený, 100 cm x 40 m
160 14

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768