Kontajnery pre čelné vyklápanie od 2 do 8 m3
Typ: B1318

Kontajner 8 m3
Typ: B1318


Typ: B1329

Kontajner 2,5 m3
Typ: B1329


1329 - aretácia veka

Možnosť aretácie veka v otvorenej polohe


  • Sú určené na zber komunálneho, triedeného a živnostenského odpadu v miestach, kde vzniká veľké množstvo odpadu.
  • Výhodné je ich nasadenie v obchodných centrách, priemyselných zónach, pri čerpacích staniciach, v rekreačných oblastiach, športových areáloch, parkoviskách a pod.
  • Ich konštrukcia zlučuje požiadavku ekonomickej nádoby pri zachovaní vysokej úžitkovej hodnoty a jej dlhodobej životnosti.
  • Obvykle sa vyrábajú vo veľkosti 2; 2,5; 3, 4, 5, 6, 7, 8 m3, na želanie zákazníka je možné dodávať nádoby s iným úžitkovým objemom. Taktiež je možné nádoby vybaviť kolieskami, ďalej uzamykaním veka, aretáciou veka v otvorenej polohe, sieťovanou spodnou časťou, kovovými vekami a pod.
  • Kontajnery sú konštruované pre nosnosť neprevyšujúcu 1500 kg hmotnosti náplne, ich robustná konštrukcia s výstuhami umožňuje mierne preťaženie v rozsahu cca 15 %.
Otočné kolieska - detail.

Otočné kolieska


Pevné kolieska - detail.

Pevné kolieska


Typ: B1329

Možnosť uzamykania




  DIN štandard US štandard  
A 1600 1720 vnútorný rázvor držiakov
B 1715 1835 stredný rázvor vidlíc
C 1830 1950 celková šírka
D 1710 1830 šírka cez veko
E 1512 1632 šírka dna
OBJEM (m3) NÁZOV CENA (Sk)
2 Kontajner 2 m3 zmluvná
2,5 Kontajner 2,5 m3 zmluvná
3 Kontajner 3 m3 zmluvná
4 Kontajner 4 m3 zmluvná
5 Kontajner 5 m3 zmluvná
6 Kontajner 6 m3 zmluvná
7 Kontajner 7 m3 zmluvná
7,5 Kontajner 7,5 m3 zmluvná
8 Kontajner 8 m3 zmluvná

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768