Ekologické mycie stoly IBS
Typ: 5087

Mycí stôl F
Typ: 5087


Typ: 5094

Mycí stôl F100
Typ: 5094


Účinné bezoplachové odmasťovanie za studena.

  • Pomocou Ekologických mycích stolov IBS si jednoduchým spôsobom a bez stavebných úprav zriadite odmasťovacie pracovisko, ktoré bude plne zodpovedať aj najprísnejším predpisom, s trvale zabezpečeným prísunom odmasťovacieho média a zároveň s bezplatným odvozom znečistenej náplne. Zbavíte sa tak množstva starostí s dodržiavaním ekologických, hygienických a bezpečnostných noriem a predpisov a s plnením podmienok zákona o odpadoch.
  • Kvapaliny firmy IBS Scherer, ktoré dodávame do všetkých typov mycích stolov, účinne odmasťujú za studena. Kvapaliny IBS nahradzujú odmasťovanie benzínom, perchlórom a podobnými látkami. Odmasťovacia účinnosť IBS kvapalín bola úspešne overená v odborných ústavoch a inštitúciách, (SVUOM Praha, VTÚO Brno, CVUT Praha a ďalšie).
  • Na želanie zhotovujeme rôzne druhy atypických stolov s odlišnými rozmermi a riešením a s vyššou nosnosťou (až niekoľko ton), ktoré zodpovedajú potrebám jednotlivých prevádzok.
  • Na celé zariadenie je poskytovaná 3 roky záruka.

Záchytné vane pod mycie stoly.

Vane sú obojstranne zvarované a spĺňajú podmienky platných noriem. Dodávajú sa k mycím stolom samostatne a je potrebné ich v objednávke zvlášť uviesť.

Typ: 5088

Mycia vaňa A
Typ: 5088


Typ: 5089

Mycia zásuvka T
Typ: 5089

Zásuvku pripevníte jednoduchým
spôsobom k akejkoľvek pracovnej doske.

Typ: 5085 width=

Mycí stôl M
Typ: 5085 + 5058 + 5099

Mobilné aj stabilné prevedienie
Dodávané v 3 variantách:
- s nízkymi bočnicami
- s protiostrekovou stenou
- s vekom.

Typ: 5158 width=

Mobilný mycí stôl M s vekom
Typ: 5158

Typ: 5086 width=

Mycí stôl K
Typ: 5086 + 5163

Typ: 5160 width=

Mycí stôl F100 s vekom
Typ: 5160 + 5162

Typ: 5159 width=

Mycí stôl K50
Typ: 5159 + 5162

Kvapaliny IBS Scherer - uplatnenie v praxi

  • Purgasol - špeciálna kvapalina na odmasťovanie za studena. Purgasol je vhodný do prevádzok s najhrubším znečistením a častým odmasťovaním, kde sa uplatní výhoda silnej odmasťovacej schopnosti.
  • TBR - špeciálna kvapalina na odmasťovanie za studena, ktorá má len jemnú arómu. Výhodne sa uplatní napr. v opravárenstve.
  • EL-extra -špeciálna kvapalina na odmasťovanie za studena s minimálnym obsahom aromátov. Je prakticky bez zápachu, takže aj pri stálom mytí a následnom osychaní veľkého množstva odmastených dielov nie je vzduch zaťažovaný nežiadúcimi aromatickými látkami. Veľmi výhodné je rýchle odparovanie kvapaliny. Dobre sa uplatní v technológiách veľmi náročných na dokonalosť odmastenia a výborne sa s ňou pracuje tiež v bežnej prevádzke.
  • Quick - špeciálna kvapalina na odmastenie za studena s rýchlym odparovaním. Je určená predovšetkým tam, kde je dôležité čo najrýchlejšie odparenie kvapaliny z povrchu odmastených dielov. Pretože sa jedná o horľavú kvapalinu II. triedy nebezpečnosti, je pri použití Quicku nutné vybaviť pracovisko lokálnym odsávaním.
  • RF-čistič - špeciálna kvapalina na odmastenie za studena s veľmi pomalým odparovaním, ktorá napomáha dobrej priestupnosti kvapaliny vrstvami nečistôt. Výhodou je naopak skutočnosť, že neodparená kvapalina na povrchu odmasteného dielu chráni dočasne diel proti korózii.
  • 100 plus - špeciálna kvapalina určená na odmastenie za studena aj v zariadeniach na horúce odmastenie silne znečistených kovových dielov. Kvapalinu je možné použiť pri prevádzkovej teplote až 80 °C. Má pomalé odparovanie, čo umožňuje intenzívnu priestupnosť vrstvami nečistôt. Pomalé odparovanie kvapaliny je možné využiť k dočasnej ochrane odmastených dielov proti korózii.

Technické dáta

Typ Názov Nosnosť
(kg)
Hlavné rozmery
(mm)
Pracovná plocha Náplň
5085Mycí stôl M1501145x670x11601145x660200
5156Mycí stôl M s vekom1501165x700x10601135x660200
5157Mycí stôl M vrátane vane1501145x670x11551135x660200
5158Mycí stôl M s vekom a vaňou1501165x700x11601135x660200
5086Mycí stôl K80 810x550x1400 790x540200
5159Mycí stôl K-50100812x652x1330790x54050
5087Mycí stôl F40570x645x1135 560x43050
5094Mycí stôl F-100100800x755x1135790x54050
5160Mycí stôl F-100 s vekom100820x765x1175790x54050
5088Mycia vaňa A1001000x755x320800x640 35
5089Mycia zásuvka T20 590x550x360490x36025
5058Protiostreková stena pre typ M- 1130x440x500  
5099Záchytná vaňa WM- 1126x625x375  
5162Záchytná vaňa W50- 480x405x295  
5163Záchytná vaňa WK- 806x762x386  

Kvapaliny IBS Scherer

Typ Kvapaliny Purgasol TBR EL-extra Quick RF-čistič 100 plus
Bod vzplanutia (°C) >63 61 >57 >40 77 >101
Číslo odparovania 200 85 60 40 600 >1000
Trieda nebezpečnosti III. III. III. II. III. IV.
Teplota vzplanutia (°C) 230 200 ˜230 ˜230 ˜230 > 230
Dolná hranica výbušnosti (obj.%) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Horná hranica výbušnosti (obj.%) 5 7 7 7 6,5 7
Hustota (15 °C) (g/cm3) 0,78 0,76 0,76 0,75 0,8 0,81
Bod tuhnutia (°C) <-20 -50 <-50 <-50 <-20 <-20>
Obsah aromátov (hmot. %)) <2 <0,1 <0,001 <0,001 <1 <0,1
Zápach mierny veľmi slabý bez zápachu veľmi slabý jemný veľmi jemný

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768