Mycie stoly
Typ: 7081

MLK
Typ: 7081


Mycie stoly

  • Mycie stoly zaručujú hospodárne očistenie a umytie malých súčiastok a dielcov. Ľahká konšturkcia a minimálne rozmery sú prednosťou tam, kde je obmedzený pracovný priestor.
  • S týmto systémom ušetríte až 60 % čistiacich prostriedkov. Mobilná konštrukcia umožní rýchly presun na určené pracovisko.

    Odmasťovacie kvapaliny

  • Odmasťovač (typ "A") - je určený na bežné odmasťovanie a oplachovanie výrobkov znečistených rôznymi druhmi olejov, obrábacích kvapalín a plastických mazív. Kvapalina je bez zápachu a s veľkou sorbčnou schopnosťou, umožňujúcou po dlhú dobu efektívne odmasťovanie v ekologických mycích zariadeniach.
  • Odmasťovač (typ "B") - má zhodné vlasthosti ako Štandard s tým rozdielom, že po odparení prchavej zložky z povrchu zabezpečuje krátkodobú antikoróznu ochranu v dĺžke trvania min. 14 dní pri vhodnom skladovaní výrobkov.
  • Odmasťovač (typ "C") - veľmi silný prostriedok na odmastenie dielov v autoopravovniach, elektrodielňach a lakovniach. Vhodný hlavne pre mytie elektrického náradia, elektrodielov a komponentov určených pre ďalšiu povrchovú úpravu v lakovniach a galvanovniach.
  • Odmasťovač (typ "D") - zastupujú dva odmasťovače. Obidve kvapaliny sú v súčasnej dobe vrcholom medzi ekologickými odmasťovačmi na našom trhu. Uplatnenie nájdu prdovšetkým v lakovniach, galvanizovniach a všade tam, kde je potrebné dosiahnuť dokonalé odmastenie v krátkej dobe. Vďaka zrýchlenému osušeniu je možné použiť vo všetkých prevádzkach, ktoré sú uvedené pri predchádzajúcich skupinách odmasťovačov, napr. v autoopravovniach na brzdy, alternátory, štartéry, v elektrotechnike pri opravách elektromotorov a el. náradia. Ďalšou ich vynikajúcou vlastnosťou je schopnosť narúšať karbonové usadeniny.
Typ: 7083 width=

M2
Typ: 7083

Typ: 7084 width=

M3
Typ: 7084

Typ: 7117 width=

S1
Typ: 7117

Vaše problémy s dodržaním požiarnych, hygienických a ekologických predpisov Vám pomôžu riešiť ekologické odmasťovacie stoly!!!

Typ: 7088 width=

Mini STABIL
Typ: 7088

Typ: 7085 width=

M2 PLUS
Typ: 7085

Typ: 7086 width=

M3 PLUS
Typ: 7086

Typ: 7087 width=

SLK
Typ: 7087

Typ: 7118 width=

S2
Typ: 7118

Technické dáta - mycie stoly

Typ Názov Nosnosť
(kg)
Obsah suda
(l)
Pracovná plocha
D × Š × V (mm)
7081 Mobil MLK 60 60 580 × 450 × 1120
7083 Mobil M2 200 60 800 × 590 × 1120
7084 Mobil M3 300 200 1155 × 695 × 1050
7085 Mobil M2 Plus 200 60 800 × 590 × 1120
7086 Mobil M3 Plus 300 200 1155 × 695 × 1050
7087 Stabil SLK 400 200 1155 × 695 × 1020
7088 Mini Stabil 100 60 700 × 450 × 1080
7117 Stabil S1 400 200 1155 × 695 × 1020
7118 Stabil S2 600 200 1725 × 800 × 1020

Technické dáta - odmasťovacie kvapaliny

Typ Názov Charakteristika Obsah suda
(l)
6312 Odmasťovač A bežné odmasťovanie 50
6313 Odmasťovač A bežné domasťovanie 160
6314 Odmasťovač B odmasťovanie s konzerv. účinkom 50
6315 Odmasťovač B odmasťovanie s konzerv. účinkom 160
6316 Odmasťovač C dokonalé odmasťovanie so skrát. dobou schnutia 50
6317 Odmasťovač C dokonalé odmasťovanie so skrát. dobou schnutia 160
6332 Odmasťovač D dokonalé odmastenie pred povrchovými úpravami 50
6333 Odmasťovač D dokonalé odmastenie pred povrchovými úpravami 160

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768