Čerpacie súpravy
Typ: 3082

Čerpacia súprava 1 - B2 SET

Súprava obsahuje:
Čerpadlo s motorom, výdajný plnič, 2 x hadic. sponu 3/4", 1,5 m PVC hadica 3/4", výtokové koleno, záves na stenu.

Určené na čerpanie:
Kvapalín s viskozitou ako voda, akumulátorovú kyselinu, glykol, kyselinu fosforečnú, kyselinu soľnú, peroxid vodíka a pod. (Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon:
množstvo Q = 15 - 40 l/min.
dopravná výška H = 1 - 2 m.

TYP NÁZOV DĹŽKA
(mm)
MOTOR PRIEMER
(mm)
3082 B2-A PP-DL-25 650 Akumulátorový 25
3083 Nabíjačka - 230 V -
3084 B2 PP-DL-25 650 230 V 25
Typ: 3086

Čerpacia súprava 2 - „Lúhy“

Súprava obsahuje:
Motor MI4, čerpadlo PP 41-L-DL-SS, 2 x hadicové pripojenie PP 3/4", 2,5 m PVC hadica 3/4", výdajná pištoľ PP s tesnením FEP, 2 x hadicovú sponu 3/4", sudový adaptér.

Určené na čerpanie:
Riedkych lúhov, hydroxidu sodného, hydroxidu draselného, čpavkovej vody, kyseliny mravčej, kyseliny octovej a pod. (Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon:
množstvo Q = 40 - 70 l/min.
dopravná výška H = 2 - 4 m.

TYP NÁZOV DĹŽKA
(mm)
MOTOR
(V)
PRIEMER
(mm)
3087 MI4-PP-L-DL-SS 1200 230 41

Čerpacia súprava 3 - „Kyseliny“

Súprava obsahuje:
Motor MI4, čerpadlo PP 41-L-DL-HC, 2 x hadicové pripojenie PP 3/4", 2,5 m PVC hadica 3/4", výdajná pištoľ PP, 2 x hadicová spona 3/4", sudový adaptér.

Určené na čerpanie:
Riedkych kyselín, kyseliny soľnej, fosforečnej, chrómovej, sírovej - akumulátorovej, citrónovej a pod. (Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon:
množstvo Q = 40 - 70 l/min.
dopravná výška H = 2 - 4 m.

TYP NÁZOV DĹŽKA
(mm)
MOTOR
(V)
PRIEMER
(mm)
3088 MI4-PP-L-DL-HC 1000 230 41
3089 MI4-PP-L-DL-HC 1200 230 41

Čerpacia súprava 4 „KONCENTROVANÉ LÚHY a KYSELINY“

Súprava obsahuje:
Motor MA5, čerpadlo PVDF 41-L-DL-HC, 2 x hadicové pripojenie PTFE 3/4", 2,5 m chemická hadica 3/4", výdajná pištoľ PVDF, 2 x hadicová spona 3/4", sudový adaptér.

Určené na čerpanie:
Vysoko agresívnych kyselín a lúhov, kyseliny sírovej, dusičnej, fluorovodíkovej, chlórnanu sodného a pod. (Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon:
množstvo Q = 40 - 70 l/min.
dopravná výška H = 2 - 4 m.

TYP NÁZOV DĹŽKA
(mm)
MOTOR
(V)
PRIEMER
(mm)
3090 MA5-PVDF-L-DL-HC 1000 230 41
3091 MA5-PVDF-L-DL-HC 1200 230 41

Čerpacia súprava 5 „HORĽAVINY - ROZPÚŠŤADLÁ“

Súprava obsahuje:
motor ME3, čerpadlo NIRO 41-L-DL-SS, 2 x hadicové šróbenie MOSAZ DN 25, 2,5 m hadica na horľaviny a rozpúšťadlá 1", výdajná pištoľ MOSAZ/PTFE, uzemňovací kábel, sudový adaptér (bez Ex-zástrčky).

Určené na čerpanie:
ľahko zápalných uhľovodíkov, liehu, benzínu, butanolu, izopropanolu, kerosínu, metanolu, petroleja a pod. (Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

Výkon:
množstvo Q = 40 - 70 l/min.
dopravná výška H = 2 - 4 m.

TYP NÁZOV DĹŽKA
(mm)
MOTOR
(V)
PRIEMER
(mm)
3092 ME3-NIRO-L-DL-SS 1000 230 41

Čerpacia súprava 6 - bezzvyškové vyčerpanie „HORĽAVINY- ROZPÚŠŤADLÁ“

Súprava obsahuje:
motor ME3, čerpadlo RE-NIRO 41-L-GLRD-SS, 2 x hadicové šróbenie MOSAZ DN 25, 2,5 m hadica na horľaviny a rozpúšťadlá 1", výdajná pištoľ MOSAZ/PTFE, uzemňovací kábel, sudový adaptér (bez Ex-zástrčky). Čerpadlo umožňuje úplné vyčerpanie suda alebo nádrže a uzavretie satia čerpadla.

Určené na čerpanie:
ľahko zápalných uhľovodíkov, liehu, benzínu, butanolu, izopropanolu, kerosínu, metanolu, petroleja a pod.

Výkon:
množstvo Q = 40 - 70 l/min.
dopravná výška H = 2 - 4 m.

TYP NÁZOV DĹŽKA
(mm)
MOTOR
(V)
PRIEMER
(mm)
3093 ME3-RENIRO-L-GLRD 1000 230 41Prietokomery pre čerpacie súpravy - rada TR a TS

Popis rady TR: prietokomer umožňuje meranie čerpaného množstva a rýchlosti prietoku, uloženie čerpaného množstva do 5 pamätí, nulovanie jednotlivých odberov, uloženie 2 kalibračných faktorov, STAND-BY systém.

  • garantovaná odchýlka merania ± 1%, pri dodržaní min. a max. prietoku za minútu
  • vhodné len pre interné meranie.

Popis rady TS: prietokomer umožňuje meranie čerpaného množstva a rýchlosti prietoku, uloženie čerpaného množstva do súčtovej pamäte, nulovanie jednotlivých odberov, uloženie 10 kalibračných faktorov, pripojenie na releový modul RM s možnosťou automatického dávkovania zvoleného množstva. (Pri zvýšenej teplote, koncentrácii a viskozite s nami konzultujte materiálovú odolnosť).

  • garantovaná odchýlka merania ± 1%, pri dodržaní min. a max. prietoku za minútu
  • vhodné len pre interné meranie.

Upozornenie: Pri použití prietokomerov je nutné vždy uviesť médium a koncentráciu pre stanovenie event. príplatku za zvláštne tesnenie.

TYP NÁZOV PRE SÚPRAVU PRIETOK
(l/min.)
TLAK
(bar)
3094 Prietokomer TR 50-PP 1 10 - 40 2
3095 Prietokomer TR 120-PP 2,3 20 - 120 2
3096 Prietokomer TR 120-PVDF 4 20 - 120 2
3097 Prietokomer TS - SL 2,3,4 10 - 120 4
3098 Prietokomer TS - LM 5,6 10 - 120 4

Bližšie informácie o cenách získate na adrese predaj@vyfako.sk
Tel: 038/ 5394 586
Mobil: 0907/ 716 768